قلیان و انواع آن

قلیان چیست؟ قلیان وسیله ای است که برای کشیدن تنباکو مورد استفاده قرار میگیرد که آن از طریق آب سرد یا شیر رد میشود. تاریخ دقیق اولین استفاده از قلیان مشخص نیست. اولین تصویر از قلیانی را که هنرمندان ایرانی کشیده‌اند، توسط رضا عباسی، نقاش مشهور دربار شاه عباس کشیده شده که تا اواخر نیمه اول قرن یازدهم هجری می‌زیسته‌ است. اجزاء قلیان قلیون به صورت سنتی از چندین جز تشکیل شده که شامل اجزای زیر است. بادگیر سرقلیان،...

مضرات دخانیات و تاثیر آن بر سلامتی

مضرات دخانیات کشیدن تنباکو برای سلامتی بسیار مضر است. به هیچ عنوان نمی‌توان این ماده را دود کرد و سالم ماند. فرقی نمی‌کند که پیپ می‌کشید یا قلیان یا سیگار؛ در هر حال تنباکو دشمن درجه یک شماست. سیگار حاوی ۶۰۰ نوع ماده‌ی مختلف است. بسیاری از این مواد در سیگار برگ و قلیان هم پیدا می‌شوند. وقتی این ۶۰۰ ماده‌ی موجود در سیگار را آتش می‌زنید، بیش از ۷۰۰۰ ماده‌ی شیمیایی تولید می‌شود. بسیاری از این مواد سمی...

Scroll to top