پیپ

پیپ

پیپ چیست پیپ وسیله ای است مخصوص که برای کشیدن تنباکو ساخته شده است. که شامل یک کاسه حفره دار برای قراردادن تنباکو و یک دستگیره چوبی نازک که درانتها به یک دهان گیر پلاستیکی ختم میشود می باشد . پیپها در محدوده وسیعی از ماشین ساز خیلی ساده تا  دست ساز و با ارزش هنری و گران قیمت کلکسیونرها  ساخته میشوند. جنس پیپ قسمت بدنه و کاسه معمولا از جنس چوب بریار ؛ مرشام ؛ چوب ذرت (...

Scroll to top