مواد تشکیل دهنده سیگار

سیگار

سیگار از چه چیزهایی تشکیل شده است   توتون و تنباکو توتون و تنباکو، دو ماده شناخته شده است که مدت هاست وارد زندگی افراد شده اند. این دو ماده به عنوان اصلی ترین مواد تشکیل دهنده سیگار شناخته می شوند. توتون و تنباکو دو گیاه خاص با برگ های سبز هستد که در آب و هوای گرمسیری رشد می کنند. توتون وتنباکو موارد مصرف زیادی دارند که متداول ترین آن برای تهیه سیگار است. نحوه تهیه توتون و...

Scroll to top