انواع تنباکو

انواع تنباکو برای معرفی انواع تنباکو ابتدا به معرفی تنباکو و نحوه کشت آن می پردازیم. تنباکو یا توتون گیاهی با برگ‌های پهن است که در اصل در آمریکای شمالی و جنوبی رشد می‌کرد و امروزه در سراسر جهان کشت می‌شود. این محصول، یک کالای با ارزش در اقتصاد کشورهایی چون کوبا، هند، چین و ایالات متحدهٔ آمریکا است. توتون یک گیاه گرمسیری است، اما به خوبی در مناطق گرمسیری یا نیمه گرمسیری هم کاشته می‌شود. تا زمان برداشت به ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز آب و...

Scroll to top