طعم های برتر تنباکو

تنباکو قلیان

طعم های برتر تنباکو پنج طعم پرطرفدار تنباکو کدامند؟ اگر طرفدار قلیان هستید و از طعم های میوه ای قلیان لذت می برید، احتمالا به خاطر دارید که در گذشته انواع طعم های برتر تنباکو و طعم هایی که در همه جمع ها پیدا می شد از دوسیب آلبالو تا پرتقال نعنا و دیگر طعم های اصیل بود. تا به مرور دوره ای گذشت تا طعم هایی مانند لیمو و پرتقال خامه و هلو و… نیز به طعم های...

Scroll to top