سیگار و انواع آن

سیگار

سیگار چیست؟ برگِ بریده یا خردکرده توتون که معمولاً در کاغذ نازک پیچیده شده‌ است و برای «کشیدن دود» آن به کار می‌رود. به تنها یک نخ به انگلیسی سیگارت می‌گویند. و در انگلیسی به آنچه در فارسی سیگار برگ گفته می‌شود، سیگار اطلاق می‌شود. طرز استفاده آن به این صورت است که یک طرف آن را آتش می‌زنند و از طرف دیگر (که معمولاً فیلتر یا مُشتوک دارد) دود را به درون ریه‌ها می‌کشند. سیگارها را با پیچیدن تنباکو در کاغذ نازکی درست می‌کنند....

Scroll to top