تنباکو مزایا

تنباکو مزایا

تنباکو مزایا تنباکو مزایا، توسط شرکت معروف Al Zawrae در کشور اردن ساخته می شود. شرکت Al Zawrae، در سال 2010 تأسیس شده است. این شرکت علاوه بر تنباکو معسل، فویل و زغال قلیان هم تولید می کند. تنباکوی معسل ، پیشرفت قابل ملاحظه ای را در بازار تنباکو میوه ای داشته است. تنباکو مزایا یکی از بهترین تولیدکنندگان تنباکو های میوه ای در سراسر جهان است. تنباکو میوه ای این شرکت محصول جدیدی در بازار قلیان و تنباکو میوه...

Scroll to top