تنباکو الفاخر

تنباکو الفاخر2

تنباکو الفاخر تنباکو الفاخر از بزرگترین تولیدکنندگان تنباکو در جهان است. تنباکو یا توتون با نام انگلیسی (tobacco) گیاهی با برگ های پهن است که در اصل در آمریکای شمالی و جنوبی رشد می‌کرد و امروزه در سراسر جهان کشت می‌شود. مصرف اصلی این گیاه تدخین دود حاصل از سوزاندن برگ‌های خشک آن است که دارای نیکوتین است. این کار با پیچیدن آن در کاغذ یا پیچیدن برگ‌های برش نخوردهٔ آن به صورت سیگار یا سیگار برگ یا ریختن آن‌ها در سر...

Scroll to top