مشخصات تنباکوی دو سیب آلبالو

دو سیب آلبالو

تنباکوی دو سیب آلبالو سبک است یا سنگین؟ تنباکوی دو سیب آلبالو سبکه یا سنگین؟ تنباکوهای ترکیبی زیادی در شرکت های مختلفی تولید میشوند . اما هیچ کدام مثل یک تنباکو ترکیبی سنگین و گرم مانند تنباکو دو سیب آلبالو که حس اصیل بودن خاصی داشته باشد نمی شود . این تنباکو از بهترین ترکیب های تنباکو های سنگین می باشد که علاوه بر طعم خوب، بوی فوق العاده ای نیز دارد. دوسیب جز طعم های خیلی سنگین تنباکو...

Scroll to top